మాదిగల ఆర్ధిక అభివృద్ధే మా ధ్యేయం

              MADIGA INDUSTRIAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (MICCI)


అర్హులైన 100 మంది లబ్దిదారులకు డిజిటల్ సేవా కేంద్రాలు శ్రీ రావెల కిషోర్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేయబడును. For more details click here

Governament Schemes

National Enterprenurship and Skill development

NATIONAL ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2019

Leather Industrial Develoment Corporation of Andhraprdesh

Lidcap

National SCST Hub

1. Form1

2. Form2Gallery